About us

Riulf and Velaug Rustads Humanitære Stiftelse is a humanitarian foundation, which’s vision is to create lasting system changes and social outcomes for present and future generations. We believe this is best done through supporting social entrepreneurs and businesses who needs aid to realize their idea or to make it sustainable. The goal is that Rever will build the foundation’s financial fundament through its long-term value creation. In addition, our key competency in business development from the world of finance can be used to evolve social businesses. We wish to delve deeper into issues society is facing, so that they eventually can be eliminated. This is why we want to collaborate with innovative, passionate and goal-oriented individuals and organizations working to improve Norwegian society.

To support social entrepreneurs is to invest in a better world for us all.

Our core focus: Mental health

The foundation is named after the founder Riulf Rustad and his wife Velaug Rustad. RVR Humanitære Stiftelse was established with the goal of making positive differences to society, with focus on mental health. Mental health is a crucial part of people’s quality of life. Therefore, we want a society where it’s equally as important to take care of one’s mental health as one’s physical health. RVR Humanitære Stiftelse is dedicated to support and strengthening social entrepreneurs who are willing to think outside of the box to better society, for example through reducing stigma around mental health, prevention of mental health problems and general improvement of mental health.

Join us

Are you a social entrepreneur who needs help to make your idea or business sustainable? Contact us on rvr@revergroup.no

Projects we have supported

Angstringen Norge went bankrupt the summer of 2023 after suddenly losing financial support from the Norwegian Directorate of Health when the application arrangements were changed. RVR Humanitære Stiftelse has provided financial funds and advice during Angstringen’s adjustment phase to help them back on their feet and continue their important work.

Norwegian:

Om oss

Riulf og Velaug Rustads Humanitære Stiftelse sin visjon er å skape varige systemendringer og sosiale resultater for nåværende og kommende generasjoner. Dette mener vi gjøres best gjennom å støtte sosiale entreprenører og virksomheter som trenger bistand til å realisere sin idé eller til å gjøre den bærekraftig. Målet er at Rever gjennom sin langsiktige verdiskapning skal bygge opp stiftelsens finansielle fundament. I tillegg kan vår kjernekompetanse i forretningsutvikling fra finansverdenen brukes til å utvikle sosiale virksomheter. Vi ønsker å dykke dypere inn i problemstillingene samfunnet står ovenfor og finne årsakene til disse, slik at de på sikt kan elimineres. Derfor vil vi samarbeide med innovative, lidenskapelige og målrettede individer og organisasjoner som jobber for å forbedre det norske samfunnet.

Å støtte sosiale entreprenører er å investere i en bedre verden for oss alle.

Vårt hovedfokus: Mental helse

Stiftelsen er oppkalt etter oppretteren Riulf Rustad og hans kone Velaug Rustad. RVR Humanitære Stiftelse ble etablert med mål om å gjøre en positiv forskjell i samfunnet, med hovedfokus på mental helse. Mental helse er en avgjørende del av menneskers livskvalitet. Vi ønsker oss derfor et samfunn der det er like elementært å ta vare på sin mentale helse som sin fysiske helse. RVR Humanitære Stiftelse er dedikert til å støtte og styrke sosiale entreprenører som er villige til å tenke utenfor boksen for å bedre samfunnet, eksempelvis gjennom å redusere stigmaet rundt mental helse, forebygging av mentale helseproblemer og generell forbedring av mental helse.

Bli med oss

Er du en sosial entreprenør som trenger hjelp til å gjøre din idé eller virksomhet bærekraftig? Ta kontakt med oss på rvr@revergroup.no

Prosjekter vi har støttet

Angstringen Norge gikk konkurs sommeren 2023 etter at de plutselig mistet støtten fra Helsedirektoratet da søkerordningene ble endret. RVR Humanitære Stiftelse har bistått med økonomiske midler og rådgivning i deres omstillingsfase slik at de kan komme seg på beina igjen og fortsette sitt viktige arbeid.